2019. kompetenciamérés eredménye

A 2019. évi országos kompetenciamérés eredménye iskolánkban

A mérésben 54 hatodikos és 43 nyolcadikos tanuló vett részt.

Matematika terület:
6. évfolyamon tanulóink átlagteljesítménye 1683 képességpont.
Összehasonlítva az országos átlaggal, eredményünk 188 képességponttal magasabb, míg a budapesti iskolák átlagát 144 ponttal haladtuk meg. Csak egy olyan budapesti iskola van, amelynek jobb az átlageredménye tanulóinktól, országosan pedig 10 ilyen iskola van.
8. évfolyamon tanulóink átlagteljesítménye 1735 képességpont.
Összehasonlítva az országos átlaggal, eredményünk 111 képességponttal magasabb, míg a budapesti iskolák átlagát 69 ponttal haladtuk meg. Csak 7 olyan budapesti iskola van, amelynek jobb az átlageredménye tanulóinktól, országosan pedig 72 szignifikánsan jobb eredményt felmutató iskola található.

Szövegértés terület:
6. évfolyamon tanulóink átlagteljesítménye 1694 képességpont.
Összehasonlítva az országos átlaggal, eredményünk 195 képességponttal magasabb, míg a budapesti iskolák átlagát 141 ponttal haladtuk meg. Csak egy olyan budapesti iskola van, amelynek jobb az átlageredménye tanulóinktól, országosan pedig 9 ilyen iskola van.
8. évfolyamon tanulóink átlagteljesítménye 1738 képességpont.
Összehasonlítva az országos átlaggal, eredményünk 130 képességponttal magasabb, míg a budapesti iskolák átlagát 94 ponttal haladtuk meg. Csak 3 olyan budapesti iskola van, amelynek jobb az átlageredménye tanulóinktól, országosan pedig 55 szignifikánsan jobb eredményt felmutató iskola található.
A kitöltött szülői / tanulói kérdőívek alapján számítható ki, hogy iskolánk ÖNMAGÁHOZ képest (családi háttér index alapján) milyen elvárt teljesítményt nyújtott. 6 évfolyamon 32 (54-ből), 8. évfolyamon 29 (43-ból) kérdőív érkezett vissza a szülőktől. Ez túl kevésnek bizonyult ahhoz, hogy ki lehessen számítani ezt a mutatót, így erről, sajnos nem kaptunk visszajelzést.
Az alapszintet el nem érők aránya matematikából és szövegértésből 6. évfolyamon: nincs ilyen tanulónk.
8. évfolyamon matematikából (3. képességszint): 2,3 % (országosan 16%, hasonló iskolákban 10,4%), szövegértésből: nincs ilyen tanulónk.
Összegezve: Tanulóink eredménye az eddigi iskolai teljesítmények alapján matematikából és szövegértésből nem különbözik szignifikánsan az elmúlt évektől, az eddigieknek megfelelő, jó, egyenletes teljesítményt mutatunk a kompetenciamérésben.

Juhászné Bóka Szilvia
intézményvezető-helyettes