Differenciált fejlesztés

A tananyag jobb megértését, a lemaradás pótlását, illetve a tananyag kibővítését szolgálják minden évfolyamon a differenciált foglalkozások. Az érintett tantárgyakat és a foglalkozások rendjét minden tanév elején közzé tesszük.