Gyermekfelügyelet a tantermen kívüli munkarend alatt

Tisztelt Szülők!

A mai (2021. március 6., szombat) Magyar Közlönyben megjelent 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet alapján (Kormányrendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről) a következőkről tájékoztatom Önöket:

1. §
(1) Az  óvodában és az  iskolában – a  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az  óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az  általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.
2. § A Kormány – tudva, hogy a  szülők számára a  koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a  járvány az  oktatási intézményekben is terjed – felkéri a  szülőket, hogy az  1.  § (1)  bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.  

A rendeletet figyelembe véve iskolánk felügyeletet biztosít naponta 7.00 - 17.00 között.
Erre való igényüket az igh@zugloihajos.hu e-mail címen a felügyelet megszervezése miatt jelezzék mindig 1 nappal korábban, reggel 8 óráig.  (Természetesen lehet ezt több napra előre is megadni. A tanulóknak az ügyeleten is részt kell venniük a digitális foglalkozásokon.

Emlékeztető: az étkezéssel kapcsolatos igényüket a kért étkezési nap előtti munkanapon reggel 8 óráig kérjük jelezni (nap, étkezés típusa), hogy az feldolgozható legyen 9 óráig.
 E-mail:  etkezes.zugloihajos@gmail.com.

Üdvözlettel:
Molnár Márta
intézményvezető