Hajós Alfréd Alapítvány

Az alapítás éve: 1991

 

Az alapítvány célja:

Az alapítvány olyan európai műveltséget megalapozó általános és specializált nevelést, oktatást nyújtó iskola megalapozását és megvalósítását tűzi ki célul, amelyben a tanítványok fejlesztése a szülők, az alapítók, valamint az iskola pedagógusainak és tanulóinak harmonikus együttműködésén alapul.

Mindezek érdekében az alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenységeivel (a 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 20. pontja szerint: „közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez”) támogatni kívánja:

 • az iskola korszerűsítésére, és fejlesztésére irányuló elképzelések megvalósítását,
 • az iskola eszköztárának általános fejlesztését és korszerűsítését,
 • a többnyelvű oktatás személyi- tárgyi feltételeinek megteremtését, illetve bővítését,
 • a művészeti- és sporttevékenységet,
 • elő kívánja segíteni a család és az iskola nevelésének összhangját,
 • ösztönzi és támogatja a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését elősegítő ötletek megvalósítását,
 • iskolai rendezvények (pl. megemlékezések, évfordulók, ünnepek) megvalósítását,
 • kulturális, és szabadidős intézmények látogatását (pl. belépőjegyek vásárlása, utazási költségek biztosítása),
 • német partneriskolákkal való kapcsolattartás támogatását,
 • tanulmányi, és egyéb versenyek megszervezését, lebonyolítását, illetve az azokon való részvételt (pl. nevezési díjak, kísérőtanár biztosítása, terembérlet),
 • projektnapok megvalósítását (pl. Föld napja, Mikulás)
 • iskolai honlap létrehozását, fejlesztését, működtetését,
 • a diákok, és a tanárok jutalmazását,
 • tanszerek vásárlását.

Az alapítvány neve: Hajós Alfréd Alapítvány

Székhely: 1142 Budapest, Ungvár u. 36.

Az alapítvány adószáma: 19670216-1-42

Számlaszám: 11714006-20264808

A célok megvalósítása érdekében várjuk felajánlásaikat, melyeket postai befizetéssel vagy a fenti számlaszámra átutalással tudnak teljesíteni.

 

Hajós Alfréd Alapítvány Posta Csekk (minta)

(Csekkhez az iskola portáján, ill a titkárságon lehet hozzájutni.)
 

Kérjük, hogy adójuk 1%-át is ajánlják fel az iskola alapítványa részére. Köszönjük.

 

A kuratórium tisztségviselői, tagjai határozatlan időtartamra:

Elnök: Hosszúné Bartha Etelka
Alelnök: Husztikné Cserháti Krisztina
Tagok: dr. Gyóni-Maksa Anita
  Dr. Kollarik Tamás
  Molnár Márta
  Ulicsák Péter

A felügyelő bizottság tisztségviselői, tagjai határozatlan időtartamra:

Elnök: Scheiling Tamás
Tagok: Pálinkás László
  Rákóczy Boglárka

 

Az alapítvány gazdálkodásával, működésével kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek a kuratórium elnökétől. Időpont egyeztetés az iskolatitkáron keresztül lehetséges.

Minden év zárása után a gazdálkodásról tájékoztatjuk a szülőket az iskolai honlapon keresztül.

 

Tájékoztatjuk a szülők és tanulók (3-8. évfolyam) közösségét, hogy kiírásra került a Hajós Alfréd Alapítvány tanulmányi ösztöndíja.
A részletes tájékoztatót és a jelentkezéshez szükséges adatlapot ide kattinva érhetik el.