Iskolaegészségügy

Az Iskolaegészségügyi Szolgálat munkatársai:

Iskolaorvos: Dr. Kiss Ágnes
Védőnő: Hosszúné Hunyadi Krisztina
Rendelési idő az iskolában: kedd és csütörtök 9-12 (42. orvosi terem)
E-mail: hunyadik@zesz.hu; telefonszám:: 70/5291924 
Rendelési időn kívül az iskolaorvos megtalálható a Ráskay Lea utcai gyermekrendelőben, és a védőnő a Cserő parki rendelőben.
Telefonszám: 273-2551, 273-2556 (Ráskay Lea utcai gyermekrendelő)

 

 


SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ a tanulót érintő iskolaegészségügyi ellátásokról az adott tanévben:


KEDVES SZÜLŐK!
 
A 26/1997 (IX.3.) NM. rendelet rendelkezik az iskolaegészségügyi ellátásról.
A hatályos jogszabály értelmében a 2., 4., 6-8. évfolyamos tanulók folyó tanévben ifjúsági orvosi és védőnői szűrővizsgálaton vesznek részt, valamint kampányoltásban részesül a 6.-7.-8. évfolyam, melynek pontos idejéről az osztályfőnökön keresztül kapnak tájékoztatást.
Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. Törvény 81. § (3.) értelmében a tanulók iskolaorvosi és szakorvosi vizsgálatokon és szűréseken való részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.
A szűrővizsgálat kiterjed teljes körű fizikális orvosi vizsgálatra és személyes tanácsadásra. A védőnői szűrővizsgálat alkalmával történik a
  • testi fejlettség, tápláltsági állapot vizsgálata (testmagasság, testsúly),
  • érzékszervek szűrése: látásélesség, kancsalság, hallás
  • golyva
  • vérnyomás
  • mozgásszervi (gerinc, lúdtalp)
  • bőr, kültakaró vizsgálata és személyes tanácsadás.
A vizsgálat során észlelt esetleges eltérésről a tanulót szóban tájékoztatjuk, a szülőnek írásos javaslatot teszünk a háziorvos felé. Kérjük Önöket, hogy a kapmányoltás idejére a gyermekük oltási könyvét ill. az oltásról szóló igazolást juttassák el hozzánk az osztályfőnökön keresztül.
A fenti tájékoztatásról szóló szülői értesítők az iskola honlapján és a hirdetőtábláján is megtalálhatók.
  
 
            Dr. Kiss Ágnes                                                                      Hosszúné Hunyadi Krisztina
            ifjúsági orvos                                                                                  védőnő

 


Iskolafogászati szolgálat:

Az iskola fogorvosa: Dr. Nagy Beatrix
A rendelő címe: 1141 Budapest, Lőcsei utca 24-26.
Telefonszám: 799-1201

Ambuláns rendelés:

hétfő, szerda: 14-19
kedd, csütörtök: 8-9
péntek: változó