Iskolánk története

Iskolánk Zugló legnagyobb területű és leggazdagabb történelmi múlttal rendelkező városrészében épült. 1965. szeptember 1-jén fogadta első ízben tanévnyitó ünnepélyén a diákokat. A lakótelepek átadásával hozzánk is egyre több gyerek járt. Megalakulásunk második évétől helyet adunk a görög nemzetiségű gyerekek anyanyelvi oktatásának. Ez most is működik.

1971-ben a BVSC kezdeményezésére sporttagozatos osztály indult, melynek tanulói mindennap úsztak, a testnevelésórákon megismerkedtek a többi sportággal, játékokkal is. Ez elismertséget és dicsőséget hozott a nem tagozatos gyerekek viszonylatában is.

Az 1973/1974-es tanévben előrelépést jelentett, hogy felsőben áttértünk a szaktantermi oktatásra. A modern szemléltető eszközök alkalmazásával az oktatómunka hatékonyabbá vált. A délután felszabaduló termekben helyet kapott a felsős tanulószoba és napköziotthon. A könyvtár, az iskolatelevízió használata is lehetővé vált. A szakkörök, úttörő-tevékenységek tartalmasabbá tették a délutáni szabadidőt. Fontos események voltak az ünnepélyek és a csapatgyűlések. Ezek műsorát színesítették a görög gyerekek táncokkal, népi szokásokkal. Énekkarunk kerületi szinten is elismert volt.

Az 1985. évi oktatási törvény újabb elképzeléseknek, kísérleteknek kínált lehetőséget. A munka minősége egyre fontosabbá vált az iskolákban. A BVSC-nek ebben az időben még működött egy kollégiuma, ahol tehetséges vidéki gyerekek (főleg úszók, focisták, asztaliteniszezők) laktak. Megállapodásunk alapján számukra a 7. évfolyamtól speciális tantervű kislétszámú osztályokat indítottunk. A szülők tetszését is elnyerte a nálunk alkalmazott megoldás, ezért két-három év alatt híre kelt az iskolának. Sokkal többen szerettek volna bekerülni, mint amennyit fel tudtunk venni, ettől a presztízsünk is nőtt. Edményeink is kiválóak voltak, különösen úszásban. A kerületben a mi iskolánk tanulói kapták a legtöbb Jó Tanuló, Jó Sportoló, és az Élen a Tanulásban, Élen a Sportban címet is. Ez máig így van. Rengeteg sportrendezvényt szerveztünk, ezek egyike lett a mai Hajós-nap.

Kiszámítható volt, hogy a demográfiai csúcs a végére ér. Ezért ismét megújultunk. A sport mellett a számítástechnika és a nyelv oktatását helyeztük előtérbe. A kerületben elsőként rendelkeztünk számítástechnikai kabinettel, ez akkor nagy szenzációval bírt. A gépeket azóta már több alkalommal modernebbre cseréltük. Ez alapítványunknak köszönhető, melyet a szülők 1991-ben hoztak létre.

Az identitástudat növelése érdekében fontos, hogy névadója legyen egy iskolának. Pályázatot hirdettünk meg. Hajós Alfréd neve győzött. Ő az újkori olimpiák első magyar bajnoka, szellemi olimpiát is nyert, híres építész is volt, nyelveket beszélt, tehát sokoldalú, képzett és követhető ember. A névadó ünnepségre 1988. május 26-án került sor. Felkutattuk Hajós Alfréd még élő rokonait, és meghívtuk fiát, Bandi bácsit Skóciából. Mivel ebben az időszakban orosz helyett már angol nyelvet tanítottunk, Bandi bácsi révén két tanévben is csereutat szervezhettünk Skóciába.

A tárgyi feltételek hiánya miatt a testnevelés-tagozat helyett nyelvi tagozatot kezdtünk szervezni. A nyolcvanas évek végén indultak a kéttannyelvű gimnáziumok, igen nagy sikerrel. Ez adta az ötletet a mi kéttannyelvű programunkhoz. Célnyelvnek a németet választottuk. Az 1989/90-es tanévtől Magyarországon elsőként indítottunk általános iskolában magyar-német kéttannyelvű oktatást. Ez végleg meghozta az iskola hírnevét, sikerét; a német nyelvű országok közelsége, a tradíciók és a cserekapcsolatok kiépíthetősége is emellett szól. Együttműködési lehetőséget kerestünk a Goethe Intézettel, a minisztériumon keresztül anyanyelvi lektort kaptunk, és az új szemléletet igénylő munkára a nyelvtanárokat is sikerült megnyernünk. Szakmai műhely alakult: tanterveket írtunk, tanítóink, tanáraink tankönyveket, oktatási segédanyagokat készítettek. Közben még a sportosztályok is működtek, azoknak egyik fele a 3. évfolyamtól a jó előmenetelű diákok számára német tagozatossá vált, a többiek (általános tantervvel haladva) a 4. osztálytól tanultak idegen nyelvet. A kéttannyelvű osztályok iránt kerületen kívül is óriási volt az érdeklődés. Az önkormányzat a 1998/99-es tanévtől engedélyezte a teljes körzeten kívüliséget.
Programunkat 4 év után vette át a Városligeti Általános Iskola angol nyelvre átültetve. Jó együttműködés alakult ki a két iskola között. Közös bemutatókat, szakmai napokat szerveztünk. Új dolog volt a nyitás a szülők felé (nyílt napok, szülők fóruma, rendszeres felvételi tájékoztatók megtartása stb.), valamint az a segítség, amit a két tanítási nyelvű program iránt érdeklődő iskoláknak, ügyosztályoknak és pedagógiai intézeteknek nyújtottunk.

1995-ben megünnepeltük az iskola fennállásának 30. évfordulóját, a következő évben a millecentenáriumot, majd 2000-ben a 35 éves jubileumot is. Nagyszerű rendezvények voltak. Az elmúlt években szép hagyományok alakultak ki. Sok hangulatos és vidám tantestületi kirándulás hozta közelebb egymáshoz a pedagógusokat. Ezek ápolása mellett újabbak is megjelentek az iskola életében, így pl. a Tavaszköszöntő c. német nyelvű műsor. Hagyományteremtő szándékkal elevenítettük fel a Márton-napi népszokásokat, majd kezdtük el a Kassai téri templomban a karácsonyi hangverseny rendezését.

Elsők között szerveztünk erdei iskolát is is. Ebben minden tanév tavaszán a 3. és 4. osztályosok vesznek részt. Igyekeztünk egyre bővülő tábori lehetőségeket nyújtani. A zuglói soltvadkertin kívül sport-, természetvédő-, vándor-, falusi életmód-, magyarországi és ausztriai nyelvi táborokat, kerékpártúrákat szervezünk. A németországi Kressbronn város Park-Realschule pedagógusaival, diákjaival többéves baráti kapcsolatot ápolunk. E lehetőségen túl lassan tíz éve működik egy cserekapcsolatunk Bietigheim-Bissingenben is. A német diákok fogadása és a németországi tanulmányi utak felejthetetlen élményként élnek tovább a gyerekekben, igen fontosak a nyelv gyakorlásában.

Az 1997/98-as tanév során sok munkával elkészült a pedagógiai program és helyi tanterv. E dokumentum összegzi az iskola hitvallását, feladatát -a szülők véleményét is figyelembe véve- a nevelésről, a második része tartalmazza a különböző tantárgyak tantervét. Az oktatási törvény változásaiból adódóan ezt azóta többször módosítottuk, de fő vonalait megőriztük. 1998 szeptemberétől az iskola általános tantervű osztályt már nem indít.


Az iskola fennállásának 35. évfordulója alkalmára kértük intézményünk nevének módosítását is, mely most már tükrözi programunkat is: Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

2005 májusában nagyszabású gyermeknapi rendezvénysorozattal ünnepeltük fennállásunk és a görög nemzetiségi nyelv tanításának 40. valamint a kéttannyelvű oktatás bevezetésének 15. évfordulóját.