Iskolapszichológus és iskolai szociális munkás

Tisztelt Szülők!
Szeretnék bemutatkozni, mint az iskola pszichológusa. Karácsonyi Eszter vagyok, 2022. szeptember 1-től dolgozom a Zuglói Hajós Alfréd Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakán végeztem, mint okleveles pszichológus, később pedig Pszichológia tanár és Tanácsadó szakpszichológus diplomákkal bővítettem szaktudásomat. Emellett családterapeutának képződöm a Magyar Családterápiás Egyesületnél. Korábban dolgoztam tanácsadó szakpszichológusként, HR szakemberként, valamint rövid ideig tanítottam pszichológiát középiskolásoknak. Az iskolában végzett munkám mellett különböző életvezetési nehézségek kapcsán dolgozom együtt felnőtt klienseimmel tanácsadási keretek között.

Az iskolapszichológusi munkám célja a tanulók lelki egészségvédelme, személyiségfejlesztése, valamint az iskolában a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése.

Iskolapszichológusként a főbb tevekénységeim az alábbiak: egyéni illetve csoportos konzultáció megtartása, amelyet az iskola valamennyi szereplője igénybe vehet; egyéni és csoportos foglalkozások tartása; szűrések, felmérések megszervezése, elvégzése; preventív feladatok megszervezése; krízistanácsadás; közreműködés a tehetséggondozásban; kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálattal.

Kiemelt feladataim közé tartozik a szülők számára biztosított konzultációs lehetőség is. A konzultációs alkalmak során a szülővel/szülőkkel közös munkát végzünk annak érdekében, hogy gyermekük felmerülő problémájára megoldást találjunk. Ilyen témák lehetnek a gyermek-szülő kapcsolat konfliktusossá válása, romló tanulmányi eredmény, családi krízisek mentén fellépő magatartásváltozás, megnövekedett szorongásszint, stb. A tapasztalatok alapján gyakran a szülők hozzáállásának, szemléletének változása önmagában elegendő ahhoz, hogy a konfliktusok rendeződjenek, és gyermekük kiegyensúlyozottabbá, magabiztosabbá váljon.
Pszichológusként a szakmai etikai kódex iránymutatásai alapján titoktartás kötelez mindazon információra vonatkozóan, amely a klienseimtől, illetve klienseimről tudomásomra jut.
Gyermek- vagy ifjúságvédelmi probléma esetén azonban a szakmai etikai kódexben és a hatályos jogszabályokban meghatározott módon felfüggeszthetem titoktartási kötelezettségemet. Ebben az esetben is tájékoztatom az érintett klienseimet a tervezett lépésekről, és továbbra is törekszem az együttműködésre.

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen beszélgetne velem gyermeke kapcsán, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal!

A konzultációs időpontokra előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, illetve az iskola telefonszámain vagy 06/70 435-1424-es számon munkaidőben, vagy az ekaracsonyi.pszich@gmail.com e-mail címen.
A fogadóórák ideje: hétfőn 10:00-15:00, szerdán 9:00-12:00 és csütörtökön 12:00-15-00 óráig.
 
2022.09.01.
                                                           Tisztelettel:
                                                                                                  Karácsonyi Eszter
                                                                                                  iskolapszichológus

 

 

 


Tisztelt Szülők!
 
Iskolánkban lehetőség nyílt szociális munkáshoz fordulni, alábbi problémák esetén: magatartászavar, teljesítményzavar, iskolai hiányzás, késés, családi konfliktus, lelki-mentális panaszok, gyermeknevelési problémák, beilleszkedési nehézség, szülő vagy család életvitele, anyagi, családi, kapcsolati problémák, elhanyagolás, ügyintézéshez segítségkérés, információkérés. Egyéni konzultáció szülővel, pedagógussal, diákkal, csoportos foglalkozásra lehetőség. 
Iskolánk kapcsolattartó szociális munkása: Lakatos Dániel
Elérhető emailen:  iskovi16@zcsk.hu illetve telefonon: +36 70 443-2841
Az iskolában fogadóórája van szerdánként 8-15 óra között. (Egyeztetés alapján más időpontban is.)
 
Iskolavezetés