Iskolapszichológus és iskolai szociális munkás

Tisztelt Szülők!

Szeretnék bemutatkozni, mint az iskola pszichológusa. Fehér Mária vagyok, 2013. december 1-től dolgozom a Zuglói Hajós Alfréd Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakán végeztem, mint okleveles pszichológus. Egyetemi tanulmányaim mellett családterapeuta képzésen vettem részt a Magyar Családterápiás Egyesület szervezésében. Korábban, mint önkéntes a Felismerés Alapítvány megbízásából iskolapszichológusi feladatot láttam el.
Az iskolapszichológusi munkám célja a tanulók lelki egészségvédelme, személyiségfejlesztése, valamint az iskolában a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése.
Az iskolapszichológus feladatai: egyéni illetve csoportos konzultáció, amelyet az iskola valamennyi szereplője igénybe vehet; egyéni és csoportos foglalkozások; szűrések, felmérések megszervezése, elvégzése; preventív feladatok megszervezése; krízistanácsadás; közreműködés a tehetséggondozásban; kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálattal.
Az iskolapszichológus feladatai közé tartozik a szülők számára biztosított konzultációs lehetőség is. A konzultációs alkalmak során a szülővel/szülőkkel közös munkát végzünk annak érdekében, hogy gyermekük problémájára megoldást találjunk. Ilyen problémák lehetnek a gyermek-szülő kapcsolat konfliktusossá válása, romló tanulmányi eredmény, családi krízisek stb.. A tapasztalatok alapján sokszor a szülők hozzáállásának, szemléletének változása önmagában elegendő ahhoz, hogy a konfliktusok rendeződjenek és gyermekük kiegyensúlyozottabbá, magabiztosabbá váljon.
A pszichológust a szakmai etikai kódex iránymutatásai alapján titoktartás kötelezi mindazon információkra vonatkozóan, amelyet a kliensétől illetve klienséről tudomására jut.
Gyermek vagy ifjúságvédelmi probléma esetén a szakmai etikai kódex és a hatályos jogszabályokban meghatározott módon felfüggesztheti titoktartási kötelezettségét. Ebben az esetben is tájékoztatnia kell a kliensét a tervezett lépésekről és törekedni kell rá, hogy elnyerje az együttműködését.
Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen beszélgetne velem gyermeke kapcsán, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal!
A konzultációs időpontokra előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, illetve az iskola telefonszámain munkaidőben vagy a fehermaria.ip@gmail.com e-mail címen.
A fogadóórák ideje: hétfőn 11,00-17,00 óráig és szerdán 8,00-15,00 óráig.
 
2017.09.01.
                                                           Tisztelettel:
                                                                                                       Fehér Mária
                                                                                                  iskolapszichológus
 

Tisztelt Szülők!
 
Iskolánkban lehetőség nyílt szociális munkáshoz fordulni, alábbi problémák esetén: magatartászavar, teljesítményzavar, iskolai hiányzás, késés, családi konfliktus, lelki-mentális panaszok, gyermeknevelési problémák, beilleszkedési nehézség, szülő vagy család életvitele, anyagi, családi, kapcsolati problémák, elhanyagolás, ügyintézéshez segítségkérés, információkérés. Egyéni konzultáció szülővel, pedagógussal, diákkal, csoportos foglalkozásra lehetőség. 
Iskolánk kapcsolattartó szociális munkása: Lakatos Dániel
Elérhető emailen:  iskovi16@zcsk.hu illetve telefonon: +36 70 443-2841
Az iskolában fogadóórája van keddenként 8-15 óra között. (Egyeztetés alapján hétfőn délután is.)
 
Iskolavezetés