Járványügyi védekezés - változások 2021. december 1-jétől

A 29/2021. (XI.19.) EMMI határozat értelmében a köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a köznevelési intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségét.
(Kivétel: 599/2021. (X.28.) Korm. rendeletben foglaltak.) Ennek hiányában 2021. december 1-jétől az intézmény nem látogatható.

További intézkedésig a tanulót a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére kizárólag a portáig léphet be, annyi időre, míg a tanulót bemondatja. Ezt követően az előteret el kell hagynia. Más kísérő, pl. kiskorú testvér nem léphet be.

A fentiek betartatása a portán szolgálatot teljesítő feladata, melyet az intézményvezető vagy helyettesei ellenőriznek.

Kérek mindenkit, hogy az intézmény zavartalan mű¬ködése érdekében a fentieket legyen kedves betartani.

Budapest, 2021. november 29.
Tisztelettel:  
Molnár Márta
intézményvezető