Mérések, értékelések, versenyek a tanév során

A 2019/20-es tanév tervezett versenyeiről, illetve a mérésekről, vizsgákról a lenti táblázatokból tájékozódhatnak

Tanulmányi versenyek (melyekre tanulókat felkészítünk)
A házi versenyek lebonyolítása után- amennyiben megrendezésre kerülnek- részt vesznek tanulóink a kerületi, területi, illetve egyéb versenyeken. Ezekre tanítványinkat felkészítjük. Több verseny meghirdetése év közben történik, ezeket mérlegeljük, és ennek megfelelően készítjük fel tanítványainkat.

 

Nyári táborok - A táborokba jelentkezés az iskolai faliújságokon és a honlap aktuális híreiben megtalálható kiírás szerint történik.

Tervezett versenyek a 2019/20-as tanévre: hamarosan.

Mérések, vizsgák:

szint - megnevezés
időpont
évfolyam
terület
felelős
Országos
 
DIFER-adatszolgáltatás az érintett tanulók számáról az Oktatási Hivatalnak.
Tanulók vizsgálata DIFER-rel.

2019. október 11-ig (felmérés, hány fő)

 Az igazgatók 2019. október 25-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2019. november 29-ig kell elvégezniük.
1.
képességvizsgálat
Szabóné Kiss Györgyi,
 
elsős osztályfőnökök
Kompetenciamérés
 
 2020. máj. 27.
6.,8.
olvasás-szövegértési, természetismereti és matematikai alap­készségek fejlődése (írásbeli)
Szabóné Kiss Györgyi
Célnyelvi mérés

2020. május 13.

6. és 8.
német, KER A2 il­letve B1 nyelvi szint
Szabóné Kiss Györgyi
A tanulók fizi­kai állapotának és edzettségé­nek vizsgálata

vizsgálat felső tagozaton: 2020. január 8. és 2020. április 24.

A mérés eredményeit az érintett iskolák 2020. május 29-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.
5-8.
a tanulók fizikai ál­la­potának és edzett­ségének vizsgálata (gyakorlati)
testnevelők
DSD –Pilotprüfung
2020. február
7. osztályokból 2-3 csoport (2-2 fő)
demonstráció a 8. évfolyamnak a vizsga menetéről
Juhászné Bóka Szilvia, 7.-es némettanárok
DSD I. (nem­zet­közi német nyelvi mérés)
2020. március 12., április eleje
8.
B1-es német nyelvi szint (írásbeli, szóbeli)
Juhászné Bóka Szilvia
Iskolai mérés
 
német nyelvi tantárgyi mérés

 

2020. máj.  26. kedd

4. évfolyam
A1 –es német nyelvi szint (írásbeli)
Szabóné Kiss Györgyi
német nyelvi tantárgyi mérés

 

2020. április 29. (szerda) (írás­beli és május 5-6. (kedd, szerda) (szóbeli)

6. évfolyam
A2 –es német nyelvi szint (írásbeli, szóbeli)
Kaposvári Zdenka
német nyelvi tantárgyi mérés

2020. május 14. (csütörtök)

 

(írás­beli) és május 19-20. (kedd, szerda) (szóbeli)

7. évfolyam
A2 + B1 –es német nyelvi szint (írásbeli, szóbeli)
Kocsisné Szabó Ildikó
magyar

 

2020. június

 
2. és 4. évfolyam
hangos olvasás mérése (szóbeli)
Molnár Márta
magyar
félévkor és év végén
1-4.
az alapvető készségek mérése
Kereszturi Marianna
matematika
félévkor és év végén
1-4.
az alapvető készsé­gek mérése
Kereszturi Marianna