SZMK

A szülő, a tanuló éa a pedagógus jogait, kötelességeit az oktatási törvény egyértelműen meghatározza. Ennek megfelelően különböző együttműködési formákat alkalmazunk.

Az iskola nem folytathat sikeres nevelést a szülői ház nélkül. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülők iskolánk életébe aktívan bekapcsolódva, nevelési elveinket és oktatási célkitűzéseinket megismerve és elfogadva, azzal azonosulva, partnerként vegyenek részt munkánkban. Örömmel vesszük javaslataikat, észrevételeiket, előre vivő kritikáikat, ugyanakkor elvárjuk a kompetenciahatárok betartását. A szülőknek is tiszteletben kell tartani az elfogadott iskolai házirendet, nem szólhatnak bele szakmai kérdésekbe, értékelésbe, ugyanakkor őket érdeklő szakmai kérdéseket tehetnek fel a pedagógusoknak, melyre kielégítő választ kell kapniuk. A szülők konkrétan és igen hatékonyan felléphetnek érdekeik érvényesítésében az iskolaszéken és az SZMK-n keresztül.

Nevelőmunkánk eredményességéhez segítséget adunk, s kell, hogy kapjunk a szülőktől. Kérjük aktív részvételüket, őszinte és segítő véleményüket az iskola rendezvényein, szülői értekezleteken, fogadóórákon, a nevelési problémák őszinte feltárását, részvételt a közös megoldás keresésében. Iskolai alapítványunkon keresztül oktatásunk, felszereltségünk javításához anyagi segítségüket várjuk.

Intézményünkben évente több alkalommal fogadóórát és szülői értekezletet tartunk az éves munkatervben meghatározottak szerinti időpontban.

A leendő 1. osztályosok szülei minden év februárjában egy külön tájékoztatón, ezt követően pedig egy nyílt napon ismerkedhetnek meg a nevelési elveinkkel és képzésünk jellemzőivel. A beiratkozás után szülői értekezletet is tarunk.

Minden év tavaszán az itt tanuló gyerekek szülei nyílt napokon láthatják gyermekük tanórai munkáját, és megismerhetik nevelési-oktatási módszereinket.

Minden év őszén a 8. osztályosok szüleinek továbbtanulási tájékoztatót tartunk.

Rendszeresen ülésezik a szülői munkaközösség (SZMK), az ott hallottakról az osztályok képviselői tájékoztatják szülőtársaikat.

Minden évben igény esetén szülő-tanár bált vagy egyéb összejövetelt rendezünk.

Egyéni problémák megbeszélésére külön egyeztetett időpontban találkozhatnak a szülők és pedagógusok egymással.

Az SZMK tagjai a 2022/2023. tanévben:

Elnök: dr. Gyóni-Maksa Anita

1.a Adányi Melinda, Lázár Nelli, Szálinger-Gulácsi Éva
1.b Bányai Dóra, Vrana István
2.a Szatmári Judit, Peredi Krisztina
2.b Kissné Nágl Tímea
3.a Kövesdi Ágnes, Oszlánszki Adrienn
3.b Doros Beáta, Gergye Angéla
4.a Vörös.Gyöngy Anna, Ecker Magdolna
4.b Várszegi Nikolettea Végh-Szabó Éva
5.a dr. Zalainé Juhász Cecília, dr. Sárai Brigitta
5.b Dr Csitári Barbara, Szokoly Orsolya
6.a dr. Balázs Anett, dr. Feldmayer Györgyi
6.b dr. Homoki Hajnalka Judit, Szalay Edina
7.a  Vados Júlia, Gémes Nóra
7.b Knapp Nikolette, Kangyal Zsófia
8.a  Plenczner Zsuzsanna, Kottán Zsuzsanna
8.b Krámli Éva, Szabó Ágnes Ilona