Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!
1) A Köznevelésért Felelős Államtitkárság levelét (tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatos tájékoztató: 2020.03.14.) a tegnapi nap folyamán elküldtük Önöknek a szülői levelezőlistán és olvasható honlapunkon is.
A levél értelmében tehát 2020. márc. 16-tól (hétfőtől) a tanulók ne jelenjenek meg az iskolában.
Kérem azokat a szülőket/törvényes képviselőket, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához, hogy 2020. március 16-án 10 óráig írásban nyilatkozzanak (szkennelve/fényképezve az igazgato@zugloihajos.hu címre) arról, ha nem tudják biztosítani gyermekük/gyermekeik számára a napközbeni – 8-17 óra közötti – felügyeletet, és emiatt kérik ennek intézményi megszervezését. A nyilatkozatot ide kattintva találják.
Felhívom a figyelmüket arra, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.
2) Tájékoztatom Önöket, hogy a tanulók iskolában maradt felszereléseiért, amennyiben addig szigorúbb intézkedés nem kerül bevezetésre, március 16- 20-ig (7-17 óráig) bejöhetnek a szülők/törvényes képviselők, de tanulók nem, még a nagyok sem).
3) Többek kérdésére válaszolva: Az étkezés önkormányzati feladat. Az étkezés az államtitkárság levele alapján nem történhet a nevelési-oktatási intézményben. Az önkormányzattól az étkezéssel kapcsolatban jelen levél megírásáig nem kaptam tájékoztatást. Javaslom (saját véleményem), hogy aki még nem fizette be az étkezést, az már ne is tegye ezt meg.
4) A tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatban köszönöm a felajánlott segítségüket, egyben kérem a türelmüket ennek bevezetésével és folyamatos működtetésével kapcsolatban.  Ez mindannyiunk számára – pedagógus, tanuló, szülő - nagy kihívás és felelősség lesz.  Közös gondolkodással, egymás segítségével, mindenki részéről nagy türelemmel viseltetve, mint már oly sok mindent, ezt is megoldjuk.

Üdvözlettel: Molnár Márta, intézményvezető
Budapest, 2020. március 15.