Tájékoztató ebédeléssel, ebédbefizetéssel kapcsolatban a leendő 1. osztálytól a leendő 8. évfolyamig

Tisztelt Szülők!

I.) A szeptemberi ebédbefizetéssel kapcsolatban a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Intézménygazdasági Csoportja az ÁFA törvény változása miatt új igénybejelentőt kér. Kérjük az új igénybejelentőt a változások miatt (mindkét szülő részéről adatok, adóazonosítók) a mellékelt nyomtatványon (1.sz.melléklet - Nyilatkozat az étkezés igénybevételéről)  - jelölve az étkezés típusát és a fizetési módját - július 31-ig visszaküldeni a következő módon:
    a) e-mailben az etkezes.zugloihajos@gmail.com címre,
    b) vagy személyesen az ügyeleti napokon leadhatják a portára.
A leendő elsősöktől csak az igénybejelentőt kérjük a nyomtatvány változása miatt!
(A II. pontban lévőt csak változás esetén)
II.) Az ingyenes vagy kedvezményes gyermek étkezés igényléséhez kérjük kitöltve visszaküldeni a mellékelt nyomtatványt (3.sz. melléklet - Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez)
      Normatív alapon ingyenes diákétkezésre jogosult az a tanuló, aki:
1.    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
2.    gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül
     vagy kedvezményes diákétkezésre jogosult az a tanuló, aki:
1.    tartósan beteg
2.    sajátos nevelési igényű
3.    három vagy több gyermeket nevelő családban él
A kedvezményre való jogosultságot az alábbi okiratokat szükséges csatolni:
•    Igazolásként az igénylést megelőző hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat, postai igazoló szelvény fogadható el.
•    Amennyiben a postai igazoló szelvényen nem szerepel a címzett, a tanuló(k) nevét és osztályát kézzel rá kell vezetni.
•    Ha a családi pótlék egyéb családtámogatási ellátással együtt kerül kifizetésre / folyósításra, az igazoló dokumentum egy arra alkalmas részén szükséges a kapott összeg jogcímenkénti bontását megadni és a részletezést aláírással ellátni.
•    tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolást;
•    a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat.
•    a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által kiállított igazolás
A II.)3. pontban szereplő jogcím esetében – amennyiben minden eltartott 18 év alatti – nincs szükség kiegészítő igazolás csatolására, ebben az esetben elegendő az érintett gyermekeket a nyilatkozaton (3.sz.melléklet) feltüntetni. Több gyermek esetén kérjük a három legfiatalabbat megnevezni.
III.) A befizetés menetéről fontos információ mindenkinek:
a)    WEBES BEFIZETŐK – augusztus 5-től 15-ig tudnak szeptemberre étkezést rendelni a webes felületen, kérjük a határidők pontos betartását.
Leendő elsősök közül, akik a webes befizetést választották, azoknak augusztus 5. előtt                 e-mailen elküldjük a Multischool.3 ebédprogramra az egyéni belépési kódjukat!
b) CSEKKES BEFIZETŐK – a szeptemberi ebédcsekkes számlákat augusztus 5-ig  elkészítjük, amit e-mailben is el fogunk küldeni, illetve az eredeti számla példányt a portára leadjuk, amit az ügyeleti napokon átvehetnek.
FONTOS: Ez esetben a befizetést igazoló postai csekkszelvényt, vagy az átutalási bizonylatot legkésőbb augusztus 20-ig kérjük visszaküldeni papíron vagy elektronikusan.
 Az igazolás nélkül a szeptemberre megrendelt étkezés törlésre kerül!
Az étkezéssel kapcsolatban bármilyen kérdéssel az alábbi elérhetőségen kereshetnek
elsődlegesen e-mailben:        etkezes.zugloihajos@gmail.com
vagy ügyeleti napokon telefon:    (70)673-3632  - Nagy Lászlóné
                                                (70)675-6263 - Tóvári Éva