Tanévkezdés 2021

Tisztelt Szülők!

A tanévkezdéssel kapcsolatosan szeretném Önöket tájékoztatni a legfontosabbakról.
Ahogy már bizonyára olvasták és hallották a médiában, megerősítem, hogy jelenléti munkarendben kezdődik a tanév.

1.) Az évnyitó ideje és módja:

Kérem, hogy minden tanuló ünneplő öltözetben – iskolai egyenruhában: fehér ing és sötét nadrág illetve fehér blúz és sötét alj + Hajós-kitűző - érkezzen szeptember 1-jén, legkésőbb ¾ 8-ra az iskolába, a saját tantermébe. (Változások: 1.a – fsz. 12. terem, 1.b – fsz. 13-as terem, 3.a I. emelet 23-as terem, 3.b – I. emelet 25-ös terem, 5.a – II. emelet 35. terem, 5.b III. 45-ös terem, 8.b – alagsor 6. terem)
A tanulóknak hozniuk kell a bizonyítványukat és írószert, jegyzetfüzetet, órarendet, valamint a tankönyveiknek táskát.
A következő osztályoknak a műfüves pályán lesz az évnyitó 8 órakor: 1a., 1.b, 5.a, 5.b, 8.a és 8.b valamint a műsor adó 4.a osztálynak.
A többi osztály is 3/4 8 –ra jöjjön, ők osztályfőnöki órával kezdenek, nekik az iskolarádión keresztül 9 órakor nyitom meg a tanévet.
Az első osztályosok (A tanítók levélben is tájékoztatták Önöket erről a napról.) és a szereplő tanulók szülei részt vehetnek az évnyitón, de kérjük a maszk szabályos használatát.

2.) A tanítás vége:

- az alsó tagozaton: 11.30,
- a felső tagozaton: 12.35.
Ezt követően a napközisek számára természetesen napközis ellátás is lesz.

3.) Ebéd

A befizetett tanulók folyamatosan ebédelnek. Várhatóan új személyzet lesz az étkezőben, emiatt és az étkezői névsor egyeztetéséből adódóan előfordulhat csúszás, ezért türelmüket kérjük.

4.) Járványügyi szabályok

Mindannyiunk felelőssége nagy. A higiénés szabályok betartása és betartatása továbbra is fontos, hisz a járvány nem múlt el, sőt, a szakemberek szerint ismét egyre közelebb van hozzánk és az átoltottság sem teljes. Az iskola, a tantermek, a mosdók tisztasága továbbra is kiemelt feladat. Belépéskor továbbra is szükséges a kézfertőtlenítés, de egyelőre nem lesz testhőmérsékletmérés.
Kérem, hogy minden tanulónál legyen maszk. A maszk használata jelenleg nem kötelező, de nyugodtan hordható is. Amennyiben egy-egy pedagógus a tanteremben kéri, akkor a tanulóktól elvárjuk a maszk szabályos használatát.
Legfontosabb azonban, hogy csak tünetmentes, egészséges gyermek jöhet, illetve maradhat az iskolában.

5.) Mulasztások igazolása

Felhívom a figyelmüket, hogy a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A gyermek az iskolába orvosi igazolással (hatósági házi karantén esetén hatósági határozattal) térhet vissza.
Az iskolai hiányzások kapcsán felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a mulasztásokat a Házirendnek megfelelően kell igazolniuk (2.4.pont).
Új: Ettől a tanévtől kezdve az igazolásokat, hivatalos kérelmeket, felmentés igényeket stb. csak az e-Krétán keresztül (feltöltés!) tudunk elfogadni.

6.) Szülői értekezletek (Jelenléti szülői értekezleteket tervezünk.)

Az elsős szülőknek szeptember 1-jén 16.00 órakor lesz.
További szülői értekezletek: - alsó tagozaton szeptember 6-án, hétfőn 17.00 órakor - felső tagozaton szeptember 7-én, kedden 17.00 órakor
A szülői értekezletekhez kérjük a védettségi igazolásokat és/vagy a maszk használatát.

7.) Kirándulások

Az osztálykirándulások és a tanulmányi kirándulások belföldi helyszínen történő megvalósítása javasolt (ottalvás nélkül).

8.) Egyéb

Tankönyv: A tankönyveket az elsősök a szülői értekezleten, a többi tanuló az első tanítási napon kapja meg, ezért kérem, hogy a gyerekek táskát hozzanak.
Emlékeztető: Kérem, hogy amennyiben gyermekükről az orvos megállapította az 1-es típusú diabéteszt, erről legyenek kedvesek tájékoztatni, és az erről szóló igazolást e-mailben legkésőbb 2021. augusztus 31-én estig elküldeni az igazgato@zugloihajos.hu címre.

A tanévvel kapcsolatban további információt a szülői értekezleteken fognak kapni és a szokásos módon a honlapon/hírlevélben és az e-Kréta felületén olvashatnak majd.

Minden tanulónak és családnak a 2021/2022-es tanévhez sok örömöt és jó egészséget kívánok!

2021. augusztus 27.

Üdvözlettel:
Molnár Márta
intézményvezető