Tanévzáró és ballagás 2021.

A körülmények gyakran megváltoztatják a hagyományainkat, így a tanévzárót és a ballagást is.
Tavaly az volt a kérdés, lesz-e, idén az, hogy milyen módon.
A különleges körülmény különleges évzárót és ballagást hozott tavaly is és idén is.
Az évzáró az igazgató asszony iskolarádióban elhangzott gondolatait követően az osztálytermekben zajlott, ahol az osztályfőnökök értékelték a tanulók egész évi munkáját, majd kiosztották a bizonyítványokat. A kitűnő tanulók oklevélben és könyvjutalomban részesültek, a jeles tanulók oklevelet kaptak.

Ezt követően a ballagás, a nyolcadikosaink búcsúztatására, búcsúzására került sor. Molnár Márta, intézményvezető méltatta a ballagókat szorgalmukért, kitartásukért, eredményeikért.

A tanulmányaikban, köztük a német nyelvtanulásban elért sikerek, az iskolában kapott emberi értékek mellett emlékeztette őket az ünnepek jelentőségére is.
„Vannak napok, melyek fontosabbak, mint a többi, mert emlé¬keztetnek arra, hogy honnan indultatok, mit tanultatok az évek során, és arra, hogy hová kell még eljutnotok.
Kívánom, hogy utatok további élményekkel gazdagítson benneteket, kívánok további sike¬reket, örömöt a nagybetűs életetek kezdetén!”

Az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2020. díjat kapták:
-    Gyóni-Maksa Levente (8.a)
-    Peresztegi Nóra (8.b)
-    Peresztegi Kitti (6.b)

A ballagó nyolcadikosok kö¬zül azon diákok, akik 8 évig ide jártak, s minden évben kitűnő bizonyítványuk volt példás magatartással és szorgalommal,  Hajós Alfréd Emlékplakettet kaptak:
-    Balogh Kincső, 8.a
-    Gyóni-Maksa Levente, 8.a
-    Kóczián Lilla, 8.a

Azok a tanulók, akinek a 8 év alatt becsúszott egy négyes osztályzat, Hajós-plakett emblémás dicsérő oklevélben részesültek:   
-    Hornyák Zsófia, 8.a
-    Köles Karolina, 8.a
-    Toperczer Helga, 8.a
-    Nagy Bod Mihály, 8.b

Kiemelkedő közösségi és az osztályért végzett munkájáért 24 karátos arannyal bevont ezüst Hajós-kitűzőt kapott osztályonként egy-egy tanuló:
-    Mikula Lajos, 8.a
-    Grenczer Petra, 8.b