Egri csillagok a 6.a osztályban

A 6.a osztállyal már az előző tanév utolsó napján is témanap keretében dolgoztuk föl a házi olvasmányt: A Pál utcai fiúkat. Ez a modern módszer olyan élményt nyújtott mindenkinek, hogy már akkor kérték a gyerekek, hogy 6.-ban is ebben az időben és ezt a formát válasszuk.

A tanulók október végén kezdték részekre bontva Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének az olvasását, melyet 1-1 feladatlappal ellenőriztünk. Ezért a témanapot, június 20-át az egyéni érdeklődésükhöz igazíthattuk. Még márciusban megalkottuk a 7 munkacsoportot, melyhez feladatokat választottak, találtak ki a tagok. Kíváncsian vártuk a csütörtöki napot, amikor bemutathatták a munkáikat. Engem elbűvölt a számítógépes jártasságuk; készítettek pdf-et és hozzá Kahootot a korabeli Magyarország mindennapjairól: a lakásokról, a közlekedésről, a kommunikációról, az étkezési szokásokról; Gergen Blanka pedig csodálatos öltöztetőbabákat a XVI. századi ruházatról, melyeket maga rajzolt nekünk. Az egyik fiúcsapat bemutatta Bornemissza Gergely találmányait, a másik összehasonlította a két sereg fegyverzetét, harcmodorát, létszámát, tisztségeit és öltözetét. Szerkesztettek Learning Apps-es játékot a regény török szavaiból, wordwallosat a rokon értelmű elnevezéseiből. Mühl Panni édesanyja hűs, „mézízű serbettel” lepte meg a hőségben dolgozó diákokat. Amíg az osztály egyik fele azzal a fantasztikus, hagyományos társasjátékkal játszott, melyet Gyóni-Maksa Hanna alkotott, addig a másik fele megismerkedett Gárdonyi Géza munkásságával, a történelmi regénnyel és forrásaival, csoportosította a valóságos és költött alakokat, kalandokat, beszélgetett a motívumokról, a rabságról, a közösségi és egyéni szabadságról, az érdekek szembenállásáról, kapcsolódásukról és a meghatározó találkozásokról. Aztán cserélt a két csapat. A fekete lufikkal, a bombáinkkal kétszer is mozogtunk egy jót: volt velük egy tantermi játékunk Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekének zenéjére, és egy önfeledt, udvari sportjátékunk. Öt csoport jelmezekkel előadta a kedvenc regénybeli jelenetét is.

A gyerekek érdeklődéssel figyelték a többiek kreativitását, szívesen fogadták az ötleteket, és megtanulták megbecsülni a saját munkájukat és egymáséit. Jelezték, hogy a következő tanévet is így szeretnék zárni.

Herege Éva
magyartanár