Digitális oktatás

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Olyan körülmények között kell most helytállnunk, mindannyiunknak, melyeket eddig még hál’ Istennek nem kellett megélnünk, és remélhetőleg a jövőben sem lesz hasonló nehézség az életünkben.  
Az elmúlt napok tapasztalata, hogy rövid idő alatt változhatnak az információk, gyorsan kell a helyzetet felmérni és döntéseket hoznunk, cselekednünk.
Köszönöm a kollégáim nevében is az eddigi támogatásukat, a segítségük felajánlását.
A mai nap folyamán a nevelőtestület a tantermen kívüli digitális munkarendet tárgyalta. Több lehetőség is felmerült ezzel kapcsolatban, attól függően, ki mennyire jártas ezen a téren, kinek milyen bevált gyakorlata volt eddig, milyen korosztályt hogyan lehet megközelíteni stb. Nem tagadom, hogy azért a félelmünk, a bizonytalanságunk is megjelent a beszélgetés során, de emellett nagyon sok hasznos, innovatív ötlet, szemlélet is.
Abban egységesek vagyunk, hogy legfontosabb, hogy Önök otthon alakítsanak ki gyermeküknek egy napirendet, melyhez a következő a javaslatunk:
Az alsósoknak (az 1-2. osztályosok az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást.):
délelőtt 9:00-11:00 – tanulás (javaslat: 30 perc tanulást 10 perc szünet kövessen),
délután 13:30-15:00 gyakorlás (az elküldött interaktív feladatok vagy egyéb feladatok megoldása, hangos olvasás gyakorlása).

A felsősöknek:
délelőtt 8:00-11:00 – tanulás (javaslat: 30 - 45 perc tanulást 10 perc szünet kövessen),
délután 13:30-15:30 gyakorlás

Fő kommunikációs csatornaként, elsődlegesen információk továbbítására a Kréta rendszert (házi feladat küldés, e-ügyintézés) alkalmazzuk (mindenkit érintő kérdésekben továbbra is a szülői levelezőlistát és a honlapot is), mellette fokozatosan kiépítjük a Microsoft Office365 (Ingyenesen letölthető o365.oh.gov.hu oldalon.) rendszeren keresztül a Teams alkalmazásához a tanulói feltételeket 3-8. évfolyamig. Ehhez majd a szülők kapnak tájékoztatást. Amíg egy közel végleges megoldás nem születik, és mi magunk is nem szerzünk egy kis jártasságot ebben, addig a kollégák különböző csatornákon küldenek gyakorló anyagot, feladatokat stb. Mindezek esetenként tanárfüggők is lesznek, hisz van, akinek már „bejáratott” rendszere van.
Kérjük a gyerekek és az Önök türelmét.
Az otthoni munkát, a számonkérést, értékelést igyekszünk sokrétűen megoldani.
-    Lesznek határidők, melyeket a tanulóknak – esetlegesen szülői segítséggel - követniük kell: pl. feladatok megoldásának határideje, beadandók elküldése (házi feladat, projektmunka, rajz stb.)
-    Kapnak, mint eddig is tankönyvből és más úton is feladatokat, de várható az M5 csatornán folyó oktatás beépítése is egyes tantárgyaknál.
-    Előfordulhat, hogy a kollégák a tananyagot átcsoportosítják annak megfelelően, mely részek alkalmasabbak a digitális oktatásra. A csoportbontásban érintettek, illetve évfolyami szinten a pedagógusok törekednek arra, hogy egyeztessenek egymással.
-    Vannak kollégák, akik a tananyagátadást/gyakorlást napi szinten (az órarendnek közel megfelelően), vannak, akik etapokban (hét./kétheti) bontásban fogják küldeni. Itt is segítheti a tanulókat az eddig is vezetett leckefüzet vagy naptár.
-    Teljes osztályt érintő kérdésekben az osztályfőnökök koordinálnak.

Kérem Önöket, segítsék gyermekeiknek, különösen az első időszakban az átállást. Bizonyára nem lesz könnyű Önöknek sem ez az időszak, de bízom abban, hogy ebből a „kényszerhelyzetből” mind a tanulók, a szülők és a pedagógusok is hosszú távon profitálni tudnak.
Ha kérdésük, problémájuk van, egyelőre a Kréta-rendszer e-ügyintézés menüjében bármelyik pedagógusnak tudnak üzenetet küldeni, a későbbiekben ez a lehetőség a Teamsen keresztül is lehetséges lesz.
Elsődlegesen vigyázzanak mindannyian az egészségükre és egymásra!

Budapest, 2020. március 16.
Üdvözlettel:
 Molnár Márta
intézményvezető

Egyéb tájékoztató:
Fehér Mária iskolapszichológus továbbra is elérhető:
hétfőn: 11-17 óra és szerdán 8-15 óra között.
Telefon: 06 30 8449844
E-mail: fehermaria.ip@gmail.com